ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Σεβασμός στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο βασικός στόχος που διέπει τη λειτουργία του NJV Athens Plaza είναι ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές διασφαλίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων, την υγεία και ασφάλειά τους, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την ίση μεταχείριση και την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Υγεία και Ασφάλεια

Εκπαίδευση του προσωπικού μας σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας
Εκπαίδευση Α' Βοηθειών
Ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο υγειονομικής περίθαλψης επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης το οποίο, εκτός του εργαζόμενου, καλύπτει το/τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού
Παροχές Μητρότητας

Συνεχής κατάρτιση

Πραγματοποιούμε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας εναρμονισμένη με τις ανάγκες του πελάτη και on the job ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του Ανθρώπινου Δυναμικού μας. Το Ξενοδοχείο μας υλοποιεί για το προσωπικό του προγράμματα εκπαίδευσης τόσο στο αντικείμενο της Ε.Κ.Ε, έτσι ώστε να ενσωματωθεί η ιδέα της επιχειρηματικής υπευθυνότητας σε όλα τα Τμήματά του, όσο και στο κομμάτι του Αειφόρου Τουρισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πιστοποίηση που έλαβε από το διεθνές πρότυπο EarthCheck Evaluate Plus.
Επιπλέον, παρέχουμε στους υπαλλήλους μας δωρεάν μαθήματα αγγλικών, ιταλικών και ισπανικών.

Επιβράβευση: «Ο Υπάλληλος του Μήνα» και «Ο Υπάλληλος του Χρόνου»

Κάθε μήνα και κάθε έτος επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την συνέπεια των εργαζομένων μέσω της πολιτικής «Υπάλληλος του Μήνα» και «Υπάλληλος του Χρόνου».

Εθελοντική Αιμοδοσία - Τράπεζα Αίματος για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την οικογένειά του

Έχει δημιουργηθεί η Τράπεζας Αίματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι αιμοδότες είτε όχι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.