Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Εταιρική Υπευθυνότητα

Το NJV Athens Plaza, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του ηθικής και της κοινωνικής ευσυνειδησίας, έχει αναδείξει την εταιρική υπευθυνότητα σε δέσμευση, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για εμάς, βιωσιμότητα σημαίνει επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, δίνοντας όλο και πιο μεγάλη προσοχή στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, το ξενοδοχείο

Αποτελεί μέλος:

του UN Global Compact και του UN Global Compact Network Hellas
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού
του Δικτύου CSR HELLAS

Έχει πιστοποιηθεί με:

EARTHCHECK EVALUATE PLUS
ISO 14001 - Περιβαλλοντική Διαχείριση (TÜV AUSTRIA Hellas)
ISO 45001 - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (TÜV AUSTRIA Hellas)
ISO 50001 - Διαχείριση Ενέργειας (TÜV AUSTRIA Hellas)
ISO 22000 - Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων (TÜV AUSTRIA Hellas)
ISO 26000 (TÜV AUSTRIA Hellas)
Ελληνικό Πρωινό (Ελληνικό Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο)
CO2eq Neutral Seal (Green Evolution A.E.)