Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Το NJV Athens Plaza, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του ηθικής και της κοινωνικής ευσυνειδησίας, έχει αναδείξει την εταιρική υπευθυνότητα σε δέσμευση, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για εμάς, βιωσιμότητα σημαίνει επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, δίνοντας όλο και πιο μεγάλη προσοχή στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.