Η εναρκτήρια λειτουργία του NJV Athens Plaza πραγματοποιήθηκε το 1980 με την ονομασία “Le NJV Meridien” λόγω της τότε συνεργασίας με τη γαλλική ξενοδοχειακή εταιρεία Meridien. Αργότερα, το 1998, επισυνάφτηκε συμφωνία με την Grecotel και μετονομάστηκε Grecotel NJV Athens Plaza. Το 2009 η εταιρεία Grecotel απεσύρθη και ξεκίνησε να λειτουργεί ως ανεξάρτητο με την ονομασία NJV Athens Plaza. Από την έναρξη λειτουργίας του το 1980 μέχρι και σήμερα, παραμένει στο ιδιοκτησιακό περιβάλλον του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε.
Βασιλέως Γεωργίου Α’, 2
10564 – Αθήνα

Οικονομικές Καταστάσεις:

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2018

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2016

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2015

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2014

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2013

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2012

Προσλήσεις:

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 10-09-2021

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 04-09-2020

Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27-01-2020

Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 04-11-2019

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 19-07-2019

Πρόσκληση Μετόχων σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 05-09-2018

Πρακτικό Μετ Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνελευσης 17-08-2018

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 24-07-2018

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2017

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2016

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2015

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30-06-2014

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 27-06-2013