ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με αειφόρα και υπεύθυνη συμπεριφορά

Στο NJV ATHENS PLAZA, η αειφόρα και υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί προτεραιότητα! Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσέγγιση τριπλής προσέγγισης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια.

Με βάση τις αξίες μας (Υπευθυνότητα, Επιχειρηματική ηθική, Ανθρώπινα δικαιώματα, Φροντίδα, Ποιότητα, Συμβολή στην κοινωνία, Σεβασμός στο περιβάλλον, Προώθηση του πολιτισμού), επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, ακολουθώντας την προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού στη λειτουργία μας:

- Δημιουργία οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης
- Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας, προσαρμόζοντας την ικανοποίηση των πελατών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους
- Αποτελεσματικότητα, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και καλών πρακτικών

Με την υποστήριξη καινοτόμων μεθόδων για να γίνουν περισσότερα με λιγότερα, στοχεύουμε στην προώθηση των προσπαθειών βιωσιμότητας και στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας, ώστε να συνεχίσουμε να επηρεάζουμε θετικά τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Μέσα από τη συνέργεια με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εργαζόμαστε ενεργά για τη συνειδητή διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων ως συλλογικών πόρων, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας στην οποία βρίσκεται το ξενοδοχείο.

Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για το ξενοδοχείο μας, εστιάζοντας σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της εγκατάστασης και την τήρηση πιστοποιητικών αειφορίας.