Στο NJV Athens Plaza, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος και προάγοντας τις αρχές της αειφορίας, υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η προσπάθεια είναι ένα διαρκές ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου, εξετάζονται και εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα ως προς την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος στο περιβάλλον.