Δωμάτια φιλικά στο περιβάλλον

Κάνουμε χρήση των eco friendly προγραμμάτων πλύσης ιματισμού, ενώ τα υπερσυμπυκνωμένα προϊόντα καθαρισμού διασφαλίζουν έναν βιώσιμο καθαρισμό χωρίς στερεά και χημικά απόβλητα.

Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των επισκεπτών μας στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του Ξενοδοχείου μας, ζητώντας τους π.χ., να αλλαχθούν τα σεντόνια και οι πετσέτες κάθε 2 ημέρες αντί για κάθε ημέρα.

Χρησιμοποιούμε διασπώμενο χαρτί υγείας.

Κάνουμε χρήση ηλεκτρονικού συστήματος κλειδώματος (κάρτες-κλειδιά) στα δωμάτιά μας με σκοπό την αυτόματη απενεργοποίηση όταν οι φιλοξενούμενοι αναχωρούν από αυτά.