Βραβευτήκαμε ως Sustainable Development Champion 2019 για τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού.