ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Μεταξά», διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, δωρεές αίματος από την Τράπεζα Αίματος του προσωπικού μας.

Επιστροφή στην αρχή