ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο ρόλος μιας επιχείρησης μέσα στην κοινωνία αλλά και οι επιπτώσεις που αποφέρει μέσα σ' αυτήν με την παρουσία της, αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Τα κοινωνικά προγράμματα με τα οποία έχουμε δεσμευτεί, αποτελούνται από εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων, δωρεές προϊόντων και υπηρεσιών, επένδυση στην εκπαίδευση και στην απόκτηση δεξιοτήτων.

Στόχος του NJV Athens Plaza είναι ο διαρκής εμπλουτισμός των κοινωνικών του δράσεων με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του μέσα στην κοινότητα και τη συνέχιση της βιώσιμης λειτουργίας του. 

Επιστροφή στην αρχή