ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ​ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Ικανοποιημένο Ανθρώπινο Δυναμικό = Ικανοποιημένοι Πελάτες
 
Η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, καθώς αναγνωρίζουμε ότι η αποδοτικότητα συνδέεται στενά με την επιτυχία των στόχων του ξενοδοχείου μας.
 
Έτσι, αναγνωρίζοντας ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και βιωσιμότητας, φροντίζουμε να λειτουργούμε, να εκπαιδευόμαστε και να αναπτυσσόμαστε, σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας:
 
Ασφάλεια και υγεία

  • Εκπαίδευση σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
  • Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών.
  • Ασφάλεια υγειονομικής περίθαλψης.
  • Μητρότητα (παροχές για εγκυμοσύνη και γονική άδεια)Συνεχής κατάρτιση

  • Ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων


Ο Υπάλληλος του Μήνα
Κάθε μήνα επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την συνέπεια των εργαζομένων μέσω της πολιτικής «Υπάλληλος του Μήνα»".

Επιστροφή στην αρχή