ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

Η αποστολή μας
Αποστολή μας είναι η ευχαρίστηση των φιλοξενουμένων μας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών φιλοξενία σε συνδυασμό με μοναδική θέα, υψηλού επιπέδου σέρβις σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ο στόχος του πολύ καλά εκπαιδευμένου και αφοσιωμένου προσωπικού μας είναι να αισθάνονται οι φιλοξενούμενοι μας μοναδικά ιδιαίτεροι και φεύγοντας να έχουν ικανοποιήσει όλες τους τις προσδοκίες σε ένα ξενοδοχείο που σέβεται τους πελάτες του και επιθυμεί να αποκομίζουν αξέχαστες αναμνήσεις από το ίδιο το ξενοδοχείο αλλά και από την πόλη της Αθήνας. H δέσμευσή μας απέναντι στους επισκέπτες μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς το προϊόν μας και τις υπηρεσίες μας, εκπέμποντας τη μοναδική Ελληνική φιλοξενία, αλλά και θέτοντας το παράδειγμα σε άλλους να ακολουθήσουν.


Το όραμά μας
Να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για τους επισκέπτες, τους συναδέλφους και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Οι αρχές μας
 

 • Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και η ηθική συμπεριφορά σε όλες τις πτυχές διαχείρισης.
 • Η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία μας.
 • Οι ίσες ευκαιρίες για όλους.
 • Η ποιοτική και άψογη εξυπηρέτηση ως ευγνωμοσύνη προς τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους.
 • Το ενδιαφέρον για την οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη της κοινότητας.
 • Η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.


Οι αξίες μας

 • Υπευθυνότητα
 • Επιχειρηματική ηθική
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ενδιαφέρον και φροντίδα για κάθε εργαζόμενο
 • Ποιοτική φιλοξενία
 • Συμβολή στην Κοινωνία
 • Σεβασμός στο Περιβάλλον
 • Προώθηση του Πολιτισμού


Οι στόχοι μας

 • Η ανάπτυξη διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και κάθε συνεργάτη μας.
 • Η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών μας, προσαρμόζοντας την ικανοποίηση των πελατών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.
 • Η αποτελεσματικότητα, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και καλών πρακτικών.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές μας εξασφαλίζουν την ικανοποίησή, την υγεία, την ασφάλεια, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, την ίση μεταχείριση και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας στην ΕΚΕ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές μας, επεκτείνονται στην κοινότητα και σε ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόµενων µερών όπως οι πελάτες μας, οι προµηθευτές, οι δηµόσιες αρχές και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ), που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιστροφή στην αρχή