ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει γλυκά στους ξενώνες του Συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Επιστροφή στην αρχή