ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

To NJV Athens Plaza χαρακτηρίζεται από ισχυρό αίσθημα κοινωνικής αφοσίωσης και προσφοράς.
Με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ευαισθησία κοινωνικής προσφοράς, έχει αναπτύξει ευρύ κοινωνικό έργο και συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικά προγράμματα τόσο σε εταιρικό επίπεδο, με την διανομή τροφής και αγαθών σε οργανισμούς που το έχουν ανάγκη, όσο και με την παρότρυνση για συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων του ξενοδοχείου σε δράσεις που βασίζονται κυρίως στην δική τους ευαισθησία και προσπάθεια.
Ο στόχος του NJV Athens Plaza είναι η διεύρυνση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς του Ξενοδοχείου αλλά και η ευαισθητοποίηση και άλλων εταιρικών παραγόντων για την ανάπτυξη πολύτιμων δράσεων.

Επιστροφή στην αρχή