ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ

Μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής μας συνείδησης το Ξενοδοχείο ανακυκλώνει τα σαπούνια με σκοπό να ελαττώσει την ποσότητα απορριμάτων που καταλήγουν στο περιβάλλον και παράλληλα να βελτιώσει θέματα υγιεινής “ευπαθών” ομάδων της κοινωνίας μας.
http://cleanhands.gr/

Επιστροφή στην αρχή