ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Το NJV Athens Plaza συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών σε συνεργασία με τη Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε.

Επιστροφή στην αρχή