ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η κοινωνική μας υπευθυνότητα

Το NJV AthensPlaza, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του ηθικής και της κοινωνικής ευσυνειδησίας, έχει αναδείξει την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα σε δέσμευση, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για εμάς, βιωσιμότητα σημαίνει επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, δίνοντας όλο και πιο μεγάλη προσοχή στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιστροφή στην αρχή