NJV Athens Plaza : Ποιοι είμαστε

Το Όραμα μας, Βιωσιμότητα και Οικονομικά Στοιχεία

Το NJVAthensPlaza, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του ηθικής και της κοινωνικής ευσυνειδησίας, έχει αναδείξει την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα σε δέσμευση, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας για την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Για εμάς, βιωσιμότητα σημαίνει επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, δίνοντας όλο και πιο μεγάλη προσοχή στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

 • Mission & Vision
 • Environmental Action
 • Social Responsibility
 • Promotion of Culture
 • Corporate Financial Information

Αποστολή & Όραμα

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η ευχαρίστηση των φιλοξενουμένων μας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών φιλοξενία σε συνδυασμό με μοναδική θέα, υψηλού επιπέδου σέρβις σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ο στόχος του πολύ καλά εκπαιδευμένου και αφοσιωμένου προσωπικού μας είναι να αισθάνονται οι φιλοξενούμενοι μας μοναδικά ιδιαίτεροι και φεύγοντας να έχουν ικανοποιήσει όλες τους τις προσδοκίες σε ένα ξενοδοχείο που σέβεται τους πελάτες του και επιθυμεί να αποκομίζουν αξέχαστες αναμνήσεις από το ίδιο το ξενοδοχείο αλλά και από την πόλη της Αθήνας. H δέσμευσή μας απέναντι στους επισκέπτες μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς το προϊόν μας και τις υπηρεσίες μας, εκπέμποντας την μοναδική Ελληνική φιλοξενία, αλλά και θέτοντας το παράδειγμα σε άλλους να ακολουθήσουν.

Το όραμά μας

Να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για τους επισκέπτες, τους συναδέλφους και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Οι αρχές μας

    • Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και η ηθική συμπεριφορά σε όλες τις πτυχές διαχείρισης.
    • Η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία μας.
    • Οι ίσες ευκαιρίες για όλους.
    • Η ποιοτική και άψογη εξυπηρέτηση σαν μία ευχαριστία προς τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους.
    • Το ενδιαφέρον για την οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη της κοινότητας.
    • Η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι αξίες μας

 

    • Υπευθυνότητα
    • Επιχειρηματική ηθική
    • Ανθρώπινα δικαιώματα
    • Ενδιαφέρον και φροντίδα για κάθε εργαζόμενο
    • Ποιοτική φιλοξενία
    • Συμβολή στην Κοινωνία
    • Σεβασμός στο Περιβάλλον
    • Προώθηση του Πολιτισμού

Οι στόχοι μας

   • Η ανάπτυξη διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και κάθε συνεργάτη μας.
   • Η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών μας, προσαρμόζοντας την ικανοποίηση των πελατών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.
   • Η αποτελεσματικότητα, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και καλών πρακτικών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές μας, εξασφαλίζουν την ικανοποίησή, την υγεία, την ασφάλεια, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, την ίση μεταχείριση και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας στην ΕΚΕ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές μας, επεκτείνονται στην κοινότητα και σε ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόµενων µερών όπως οι πελάτες μας, οι προµηθευτές,  οι δηµόσιες αρχές και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ), που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται µε την προστασία του περιβάλλοντος.

ISO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) καθώς και άλλων διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα. Το σύστημα αυτό στοχεύει μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Η πιστοποίηση αυτή έχει κατοχυρωθεί μέσα από τις αυστηρές διαδικασίες ελέγχου του διεθνούς φήμης οργανισμού πιστοποίησης Lloyd’s και  αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα και λειτουργικό εργαλείο για την επιχείρηση, τόσο στην ολοκλήρωση των καθημερινών της εργασιών αλλά και στην ανάδειξη του κύρους και της εμπιστοσύνης που εμπνέει στην αγορά.

ATENISTAS

Candy Park - atenistas - Action for children!!!

We supported, by providing the paint and all the necessary materials, the reconstruction of a neglected playground at the Academy of Plato. There, with a lot of inspiration, artistry and passion, the atenistas transformed the neglected playground in Candy Park.

Pocket Park – atenistas – creating a small space of green in the city!!!

We supported by providing the small plants of green (150 pots) and by giving a helping hand during the maintenance works of the project  

Respect for the Environment

The NJVAthensPlaza recognizes the importance of contributing to environmental protection, promoting the principles of sustainability implements recycling and energy saving programs.

Since this effort is an ongoing journey, new technologies and new processes are reviewed and applied consistently in order to achieve positive results and reduce our footprint on the environment.

As part of this effort we raise awareness both employees and our guests, informing them of the benefits of the environment and promoting environmental sustainability.

In particular:

 • We recycle

-batteries

-lamps

-oil motors and engines

-metal aluminum, copper 

 • We use

-low consumption -lamps

-fan coil of water for air conditioning

-recycled Freon

-eco - friendly colors for painting

-cleaners with environmentally friendly ingredients

-enzymes for cleaning grease and impurities

-natural gas

-Inverter technology in any replacement of motor parts

-eco-friendly papers. Reduce of their use. The copiers and printers print on both sides to     save paper.

-our copiers and printers print on both sides to save paper.

 • We replace the elevator motors & parts with new that return 44% of the consumed energy
 • We reduce plastic use
 • We collect and recycle used cooking oil and grease waste residues in special containers and send to specialist waste handlers to create biodiesel.
 • We promote Greek Breakfast & offer Greek traditional products at every opportunity. (Sweets, mastic Chios, Greek coffee, etc.).
 • Hotel’s Free Press is printed by completely biodegradable and recyclable paper. 

Working hard towards a Carbon Neutral future

NJV Athens Plaza is among the pioneers of the Greek hospitality industry that gradually embed into their operating DNA, a Carbon Neutral philosophy. Strongly believing that the protection of the environment should concern each one of us, the NJV Athens Plaza never stopped looking for innovative ideas that would lead to a more ecological operation of the hotel. Towards this direction Carbon Neutral events highlight in the most prominent way the hotel’s focus on a truly eco-friendly model of operation. In May 2015, NJV Athens Plaza introduced Carbon Neutral Events, where each parameter is carefully calculated by a credible, highly specialized 3rd party and the carbon footprint of the event and its preparation procedures is actively counterbalanced with the purchase of Carbon Offsets. Since then, the promotion of Carbon Neutral Events has been a top priority for the management of the Hotel.

Καθαρά χέρια

Μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής μας συνείδησης το Ξενοδοχείο ανακυκλώνει τα σαπούνια με σκοπό να ελαττώσει την ποσότητα απορρημάτων που καταλήγουν στο περιβάλλον και παράλληλα να βελτιώσει θέματα υγιεινής ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας.

http://cleanhands.gr

Collection and recycling of glass packaging

The NJV AthensPlaza is actively involved in the collection and recycling program for glass packaging in cooperation with the Greek Development Company - Recycling SA

Global Sustain

Η εταιρία Global Sustain ιδρύθηκε το 2006, με γραφεία σε Αθήνα, Bασιλεία, Βρυξέλλες, Κολόμπο, Λονδίνο, Μελβούρνη και Nτουμπάι και προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

http://globalsustain.org/en/member/1229

Rooms environmentally friendly 

• We have implemented the electronic lock system (key cards) in our rooms for automatic power off when Guests depart the room.

• We use the eco friendly linen washing programs, while highly concentrated cleaning products ensure a sustainable cleaning without solid and chemical wastes.

• We seek to involve our guests in the environmental activities of our hotel, suggesting to them, for example, to have their sheets and towels changed every 2 days instead of on a daily basis.

• We use biodegradable toilet paper.

Συλλογή και Ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών

Το NJV Athens Plaza συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών σε συνεργασία με τη Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε. 

Respect in Our Human Resources

Satisfaction of the Human Resources ═ customer satisfaction

 

Investing in the human factor is primary, as we recognize that efficiency is strongly related with the success of the objectives of our hotel.

 

Thus, recognizing that our Human Resources consists the driver for growth and sustainability, we take care to operate, be trained and developed, in a safe and pleasant working environment:

 

Safety and health

 

 • Training on health and safety issues.
 • First Aid Education.
 • Healthcare Security.
 • Maternity (benefits for pregnancy and parental leave)

 

Continuing training

 

Opportunities for the skills development

 

The Employee of the Month

Every month we reward the effort of the consistent employees through our policy "Employee of the Month".

Βιωσιμότητα

Ο ρόλος μιας επιχείρησης μέσα στην κοινωνία αλλά και οι επιπτώσεις που αποφέρει μέσα σ' αυτήν με την παρουσία της, αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Τα κοινωνικά προγράμματα με τα οποία έχουμε δεσμευτεί, αποτελούνται από εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων, δωρεές προϊόντων και υπηρεσιών, επένδυση στην εκπαίδευση και στην απόκτηση δεξιοτήτων.

Στόχος του NJV Athens Plaza είναι ο διαρκής εμπλουτισμός των κοινωνικών του δράσεων με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του μέσα στην κοινότητα και τη συνέχιση της βιώσιμης λειτουργίας του.

Κοινωνική Ευθύνη

To NJV Athens Plaza χαρακτηρίζεται από ισχυρό αίσθημα κοινωνικής αφοσίωσης και προσφοράς.

Με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ευαισθησία κοινωνικής προσφοράς, έχει αναπτύξει ευρύ κοινωνικό έργο και συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικά προγράμματα τόσο σε εταιρικό επίπεδο, με την διανομή τροφής και αγαθών σε οργανισμούς που το έχουν ανάγκη, όσο και με την παρότρυνση για συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων του ξενοδοχείου σε δράσεις που βασίζονται κυρίως στην δική τους ευαισθησία και προσπάθεια.

Ο στόχος του NJV Athens Plaza είναι η διεύρυνση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς του Ξενοδοχείου αλλά και η ευαισθητοποίηση και άλλων εταιρικών παραγόντων για την ανάπτυξη πολύτιμων δράσεων.

Φροντίζοντας άτομα με αναπηρίες

Το NJV Athens Plaza υποστηρίζει πραγματικά το καταπληκτικό έργο της ΜΚΟ Ελληνικός Σύνδεσμος Πρόληψης Αυτοκινητιστικών Ατυχημάτων» για νέους.

Τα πλαστικά καπάκια που συλλέγονται εθελοντικά σε καθημερινή βάση από το προσωπικό, χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση της προμήθειας των αναπηρικών αμαξιδίων για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

                              

ΠΡΟΣ: NJV ATHENS PLAZA HOTEL

  «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ΄΄ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ’’ σας ευχαριστεί θερμά για τη συμπαράσταση στο έργο μας,  την άμεση κινητοποίηση και την ευαισθησία σας σε κοινωνικά θέματα που έχουν σχέση με τα ζητήματα που στηρίζει ο σύλλογος μας.»

Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο

Κοντά στον Σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, το ξενοδοχείο μας προσφέρει γλυκά στους ξενώνες

Μπορούμε

Είμαστε ευτυχείς όταν επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία δίνουν το καλό παράδειγμα σε άλλους να ακολουθήσουν. Το ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza από το 2012 όχι μόνο προετοιμάζει και προσφέρει 50 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα σε ομάδες πολιτών που το έχουν ανάγκη αλλά σε μόνιμη βάση προσφέρει και περισεύματα φαγητού.

http://www.boroume.gr/njvathensplaza/

GALINI HOUSE

On Holy Saturday (29.04.16), our hotel has offered 40 portions of lamb and potatoes at the House Galini.

Happy children for a better future

The NJV Athens Plaza, feeling great admiration for the important work of the Foundation "Make A Wish" actively participate in its initiatives with great enthusiasm.

TOGETHER WE CAN

The social action "TOGETHER WE CAN" aims to collect food for the support of our fellow human beings who are tested by the economic crisis, through soup kitchens of the "Mission" of the Archdiocese of Athens, the Metropolises of Greece and the Social groceries.

We take part in the initiative calls TOGETHER WE, bringing long-lasting food for people who need them and taking part in the Olympic Road organized with this aim.

Voluntary Blood Donation - Blood Bank

In collaboration with the Hospital "Metaxa", we organize at regular intervals, Blood Bank donations of our staff.

Group participation in Sports Competitions

We supported and took part as MDA runners in marathons / Half Marathon organized by the Athletics Federation annually.

Traces of Commerce

We supported “traces of Commerce” by providing the tables & chairs for their opening venue, where the old arcade came back to life.

Piraeus Fire Department

We offered used Hotel mattresses to Piraeus Fire Department

Promotion of Culture

• Promotion of the Athens landmarks

-Yearly Cultural package Offers, to visit archaeological sites and the AcropolisMuseum

• By promoting Greece & its beauties through our Seasonal Free Press issues

-       Museums in Athens

-       Theater performances

-       Exhibitions

• Periodic presentations of remarkable artworks by Greek Artists in our lobby.

• On the 29th of May 2012, NJVAthensPlaza was among the sponsors of the original opera titled "Opus Elgin: Destruction of the Parthenon", which was held at the Megaron Concert Hall and concentrated on the return of the Parthenon marbles to the Acropolis of Athens.

 

Οικονομικά Στοιχεία

Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε.

Βασιλέως Γεωργίου Α', 2 

10564 - Αθήνα                                                                                                                                  

 

Οικονομικές Καταστάσεις:                          

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2016

Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2015                                                                        

 

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2014

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2013

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2012

                                                                                        

Σουίτα
Δωρεάν Wi-Fi