Ήθος

Το Μάιο του 2016 δημιουργήσαμε το λογότυπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ξενοδοχείου μας, με τον όρο που μας χαρακτηρίζει “ETHOS” (ΗΘΟΣ), το οποίο είναι πλέον επίσημα κατοχυρωμένο. Το λογότυπο «ETHOS: Caring-Supporting-Realising» αναδεικνύει τη δέσμευση μας και την ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας στόχων στην επιχειρηματική μας δράση. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, υλοποιούμε το κοινωνικό μας έργο, δεσμευόμαστε απέναντι στην κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών μας, στοχεύουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης μας, μέσα από την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, συνεργαζόμαστε με τοπικούς παραγωγούς για την προώθηση τοπικών προϊόντων, πιστοποιούμε την συμμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις διεθνείς αρχές και ενσωματώνουμε στην πολιτική μας τις διεθνείς αρχές της Ε.Κ.Ε και της βιωσιμότητας.